חגיגת צבעים
לוח מזלות עבור עמותת חיים
לוח חבילות שי עבור חברת אסמים